top of page
WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.26 (1

Masterson Yaklaşımı, çalışmalarında kişilik bozukluklarının nörobiyolojisi ve kendilik kuramını merkeze alan James F. Masterson tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. 


Her insan biriciktir. Dr. Masterson’a göre insanı insan yapan, yani karakteri oluşurken onu etkileyen, üç temel olgu doğa, çevre ve kaderdir. Masterson aynı zamanda sıklıkla kişilik bozukluklarının, kişinin “sahte kendilik” ve “gerçek kendilik” arasındaki çatışmayı içerdiğinden söz eder. İşte bu noktada, kişilik bozuklukları psikoterapisi, kişileri, gerçek kendilikleriyle yeniden yakınlaştırmayı amaçlar. Masterson Yöntemi uygulanan bir terapi ortamında danışan kendi karakter yapısının, işlevsiz davranış kalıplarının, ilişki kurma biçimlerinin farkına varır.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page