top of page
WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.22.jp

Aaron Back tarafından geliştirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı kişilerin duygu, düşünce ve davranış örüntülerine odaklanır. Hayatımızda yaşadığımız olaylar değil, bu olaylara getirdiğimiz anlamlar, yorumlar, atıflar bizde bir duygu yaratır ve o duygu bir davranış doğurur.

Devamı için tıklayın.

9e2b5787-fe60-4a70-afaf-d12a2719dd53.jpg

Virgina Axline tarafında geliştirilen çocuk merkezli oyun terapisi, 3-12 yaş arasındaki çocukların duygusal, davranışsal, gelişimsel, uyum ve bağlanma sorunlarında etkili olan bir terapi tekniğidir.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.24.jp

Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımında, kişinin yaşadığı sorunlara “neden” sorusundan ziyade “nasıl” sorusu ile yaklaşılır. Kişiye sıkıntı veren duruma neden olan faktörleri bulmayı değil, bu sıkıntıyı kişisel kaynakları ile nasıl aşabileceği üzerinde durulur.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.25 (1

Oyun, çocuğun hayatın ta kendisini prova ettiği, kendi içsel dünyasını ifade ettiği, farklı roller deneyimlediği ve bu sayede şifalandığı en önemli iletişim yoludur. 

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.26.jp

Duygu Odaklı Terapi, Bağlanma Teorisi’ni temel alan etkinliği araştırmalarla kanıtlanmış bir terapi modelidir. Bu terapi modeli, varoluşumuzun, karar mekanizmamızın ve iletişimimizin özünü oluşturan duyguları odak alır.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.25.jp

EMDR yani; Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniği bireysel bir terapi tekniğidir. Fiziksel veya işitsel uyarımlar ile sağ ve sol beyin arasındaki bağlantıyı aktive eder ve zorlayıcı anıların sadece birer  anı olarak işlenmesine yardımcı olur.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.26 (1

Masterson Yaklaşımı, çalışmalarında kişilik bozukluklarının nörobiyolojisi ve kendilik kuramını merkeze alan James F. Masterson tarafından geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. 

Devamı için tıklayın.

5b1a6697-4799-4188-9cf6-dbc29c752ee7.jpg

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık/Farkandalık) temelleri Budist felsefeye dayanan, Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından klinik alanda kullanılmak üzere geliştirilen bilimsel bir yaklaşımdır.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.26 (2

Psikobiyolojik Çift Terapisi yaklaşımı PACT, nörobilimi ve çiftlerin bağlanmasını bir arada inceleyen bir çift terapisi yaklaşımıdır.

Devamı için tıklayın.

EBEVEYN ATÖLYELERİ (1).jpg
WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.27.jp

Sosyometri kavramından yani kişinin seçimlerinden ortaya çıkan psikodrama; rol kuramı ve eylem metotlarını kullanarak bireylerin çalıştıklarını konuları sahnede ele aldıkları, yeniden sahneledikleri ve farklı sonlar deneyimledikleri bir psikoloji ekolüdür.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.27 (1

Sanat Terapisi; soyut olan duygu ve düşüncelerimizin sanat aracılığıyla somutlaştırılması olarak tanımlanabilir. Bu araçlar; resim, heykel, dans, hikaye, müzik gibi farklı dalları içerir.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.28.jp

Sistemik aile terapisi; bireyi bir aile sistemi içerisindeki çarklardan biri olarak görür. Bir çarkta herhangi bir sorun varsa diğerleri de dönmez, yani sistem işlemez. İşte tüm aile bireyleri birbiri için bu kadar önemlidir.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.28 (1

Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş Şema Terapi; çocukluk ve ergenlik dönemlerinde temelleri oluşmuş ve ilerleyen dönemlerdeki yaşantılarla pekiştirilmiş, psikolojik rahatsızlık yaratan durumlara odaklanır.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.28 (2

Theraplay oyun terapisi her yaştan çocuk, ergen ve aileler ile bireysel ve grup olarak çalışılabilen yapılandırılmış bir oyun terapisi yöntemidir. Alt yapısı gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, nöropsikoloji ve beyin araştırmaları alanlarındaki önemli teori ve bilimsel çalışmalarla oluşturulmuştur.

Devamı için tıklayın.

WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.29.jp

Merkezimizde zeka, duygusal gelişim,okula hazırlık gibi pek çok farklı test uygulanmaktadır. 

Devamı için tıklayın.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page