top of page
badd5710-9bb9-4506-b5d3-497b666ce2ae.jpg

Ergenlik dönemi; 11 ve 14 yaş arasındaki bir dönemde, çocuktan çocuğa değişen bir süratle başlayan, yaklaşık 8-10 yıl süren psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutları olan, çocuklukla yetişkinlik arasındaki çalkantılı dönemdir.

 

Hormonal değişimlerin yoğun olduğu, beraberinde bireyselleşme telaşının başladığı bu dönem aslında bir kriz değil, ebeveynin/ bakımverenin ve gencin değişime uyumlanması gereken bir süreçtir. 

 

Merkezimizde ergenlik dönemindeki bireylerle sürdürülen danışmanlık hizmetleri; ergenlik dönemindeki bireylerin ihtiyaçlarının görülmesi, zorlayıcı deneyimlerle baş etme becerileri geliştirmeleri ve hem kendileriyle hem de çevresindeki kişilerle olumlu ilişki kurmaları için alan açmayı hedefler.

 

Sınav kaygısı, meslek seçimi, duygu okuryazarlığı, duygu regülasyonu, özgüven eksikliği, performans kaygısı, sosyal fobi, kaygı ve korkular, takıntılar, öfke problemleri, depresyon, aile içi çatışmalar gibi konuların yanı sıra; bu dönemde kendini, hayatı keşfetme yolculuğuna çıkan gence eşlik etmek hizmetlerimizin kapsamını oluşturur.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page