top of page
WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.24.jp

Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımında, kişinin yaşadığı sorunlara “neden” sorusundan ziyade “nasıl” sorusu ile yaklaşılır. Kişiye sıkıntı veren duruma neden olan faktörleri bulmayı değil, bu sıkıntıyı kişisel kaynakları ile nasıl aşabileceği üzerinde durulur.

 

Çözüm Odaklı Terapi, sorundan ziyade çözüme odaklanır. Masa örtüsünün kirlenen tarafına, neden kirlendiğine değil, temiz kalan yerlerin nasıl temiz kaldığına odaklanır ve çözümü orada arar. Çözümün kişinin kendi öznel kaynaklarında, becerilerinde, güçlü yanlarında olduğu savunulur.

 

Çözüm Odaklı Terapi, kişinin geçmişinden ziyade bugününe ve geleceğine odaklanır. Terapist, bugün atılan adımlarla, danışanın arzu ettiği geleceği inşa etmesine eşlik eder. 

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page