top of page
9e2b5787-fe60-4a70-afaf-d12a2719dd53.jpg

Virgina Axline tarafında geliştirilen çocuk merkezli oyun terapisi    3-12 yaş arasındaki çocukların duygusal, davranışsal, gelişimsel, uyum ve bağlanma sorunlarında etkili olan bir terapi tekniğidir.

 

Çocuk Merkezli Oyun terapisi; çocuğa uygun bir ortam sağlandığında tüm bireylerin kendi problemlerini çözebilecek kapasiteye sahip olduğu düşüncesini özümser. Bu yaklaşımla tamamlanan seanslar sonrasında çocukların olumlu benlik algısı gelişmekte ve özgüvenin arttığı görülmektedir.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page