top of page
WhatsApp Image 2021-03-30 at 22.22.22.jp

Aaron Back tarafından geliştirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı kişilerin duygu, düşünce ve davranış örüntülerine odaklanır. Hayatımızda yaşadığımız olaylar değil, bu olaylara getirdiğimiz anlamlar, yorumlar, atıflar bizde bir duygu yaratır ve o duygu bir davranış doğurur. Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı çözümü olumlu düşünmekte değil; olumlu, olumsuz, tarafsız bakmakta arar. Esnek ve çok boyutlu düşünmenin yeni sonuçlar ve çözümlere gebe olduğunu savunur. Bu kapsamda Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında, kişilerin kendilerine, diğer insanlara, hayata, geleceğe dair kuralları, tutumları, varsayımları keşfedilir ve çarpıtılmış düşüncelerin yerine alternatif düşünceler geliştirmeyi amaçlar.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page