top of page
24d28772-7a0c-4478-9b10-c2e339beafd6.jpg

Aile danışmanlığı, çekirdek aile veya geniş aileyi de kapsayan, aile içerisindeki sorunların üzerinden birlikte gelme ve sorunun kaynağını bulmak amaçlı uygulanan bir yöntemdir. Aile danışmanlığında hedeflenen, ailenin işleyiş biçimi, bireyler arası ilişkiler, iş birlikleri, üçgenleşmeler, iletişimi anlamlandırmak ve iyileştirmektir.

 

Merkezimizde yürütülen aile danışmanlığı süreçleri; ‘sistemik’ kurama dayalıdır ve bireyleri ayrı ayrı değerlendirmek yerine aralarındaki bağ ve etkileşim üzerinden ele alınır. Sorunları bir kişiye bağlamaz, terapist aile bireylerine karşı eşit yakınlıkta ve adildir, yaşanan problemin çözümü ve çözüldüğünde değişecek dinamikleri aile bireyleri ile birlikte inceler. Aile terapisinde yapılan değişim ve müdahaleler kişiye özel değil, ilişki kapsamındadır.

 

Aile Danışmanlığında; etkin iletişim eksikliği, bireyler arası çatışmalar, çocuk- ergen ile uyum sorunları ve davranış değişiklikleri, kayıp ve yas, sağlık sorunları, aile içi şiddetin varlığı, boşanma süreci yönetimi, geniş aile içerisinde iletişim ve davranış sorunları çalışılan konulara örneklerdir.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page