top of page
fcdf6079-54bd-4200-a6c4-ace35961350e.jpg

Yaşlanmak; doğmak ve büyümek gibi bir temel gelişim aşamasıdır. Hayattaki yerini, konumunu, insani ilişkilerini belirli bir seviye ve olgunluğa getiren yetişkin bireyler yaşamlarının bu aşamasında fiziksel ve ruhsal anlamda farklı değişimleri yaşamaya başlarlar. Bu süreçler çoğunlukla ‘gerileme’ olarak algılansa da, burada söz edilmesi gereken esas konu işlevselliktir.

 

Yaşlılık dönemindeki bireyler, ruhsal ve fiziksel anlamda bir çok problem ile karşılaşmaktadır. Yaşadıkları fiziksel problemlere eşlik eden psikolojik destek ihtiyaçları oluşmaktadır. Burada söz konusu olan psikolojik destek ihtiyacı sadece yaşlı birey ile sınırlı kalmaz, onunla birlikte yaşayan ya da bakımından sorumlu olan aile bireylerinin de oldukça zorlandıkları görülür.

 

Merkezimizde yürütülen yaşlılık dönemi danışmanlığı, multidisipliner bir yapı çerçevesinde, sağlık profesyonellerinin maksimum koordinasyonu, ailenin pozitif ve katılımcı işbirliği ile ilerlemektedir. Bu süreçte yaşlının temel ihtiyaçlarının belirlenmesi, mevcut fiziksel ve ruhsal yakınmalar ile ilgili durum tespitinin yapılması, yapılan tespitlerin planlanarak önleyici tedbirlerin yerine getirilmesi aşamasında süreç düzenli olarak takip edilmektedir.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page