top of page
059395b6-4a72-496e-b563-a007f0c80e13.jpg
badd5710-9bb9-4506-b5d3-497b666ce2ae.jpg
7a61ee85-068c-445a-80bb-d6984adb4001.jpg
7004039d-cab4-4ea5-830d-f6b2afec49d4.jpg
24d28772-7a0c-4478-9b10-c2e339beafd6.jpg
f4504619-8126-45d2-ac22-1fdbf70c4c1e.jpg
d9e91828-72b6-4d33-af32-4b86bdee3451.jpg
fcdf6079-54bd-4200-a6c4-ace35961350e.jpg

Merkezimizde sürdürülen çocuk danışmanlığı, çocukların gelişim dönemleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bakım veren ve çocukla yapılan değerlendirme görüşmeleri sonucunda sürecin belirlenmesi ile yürütülür. Danışmanlık boyunca bakım verenler aktif olarak sürece dahil olmaktadır.

Devamı için tıklayın.

Ergenlik dönemi; 11 ve 14 yaş arasındaki bir dönemde, çocuktan çocuğa değişen bir süratle başlayan, yaklaşık 8-10 yıl süren psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutları olan, çocuklukla yetişkinlik arasındaki çalkantılı dönemdir. 

Devamı için tıklayın.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

Dünya Sağlık Örgütünün güncel sağlık tanımına göre: ‘‘Sağlık herhangi bir hastalığın ya da sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’’ Nasıl ki bedenimizde bir yer ağrıdığında doktora gidiyorsak, ruhsal olarak da zorlandığımız zamanlarda bir uzmandan destek almak aynı şekilde gerekli ve önemlidir.

Devamı için tıklayın.

Çift danışmanlığı, birbirlerini ve/veya ilişki içerisindeki birey olarak kendilerini daha yakından tanımak isteyen çiftlerin; yaşadığı çatışmaları veya çözümlemek istedikleri konuları, bir uzman ile birlikte tarafsız, yargısız ve yönlendirme olmadan bir şekilde konuşmak ve keşfetmek için yürütülen danışmanlık sürecidir.

Devamı için tıklayın.

Aile danışmanlığı, çekirdek aile veya geniş aileyi de kapsayan, aile içerisindeki sorunların üzerinden birlikte gelme ve sorunun kaynağını bulmak amaçlı uygulanan bir yöntemdir. Aile danışmanlığında hedeflenen, ailenin işleyiş biçimi, bireyler arası ilişkiler, iş birlikleri, üçgenleşmeler, iletişimi anlamlandırmak ve iyileştirmektir.

Devamı için tıklayın.

Grup danışmanlığı, en az altı, en çok on iki danışanın bir araya geldiği, konuda uzman bir veya iki terapist tarafından yürütülen bir yöntemdir. Grup danışmanlığının süresi ve katılımcıları oturumların en başında belirlenir. Bazı gruplar; hedef odaklı, yapılandırılmış ve kısa süreli iken bazıları uzun süreli bir terapötik çalışma planı içerir.

Devamı için tıklayın.

Online danışmanlık internet ortamında görüntülü ve sesli bağlantı kurularak gerçekleşen bir danışmanlık yoludur. Günümüz koşullarında izolasyon nedeniyle daha çok gündeme gelen online danışmanlık; sosyal mesafeyi korumak isteyen, yurtdışı ya da şehir dışında yaşayan ve zamanı daha etkili kullanmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir yoldur. 

Devamı için tıklayın.

Yaşlanmak; doğmak ve büyümek gibi bir temel gelişim aşamasıdır. Hayattaki yerini, konumunu, insani ilişkilerini belirli bir seviye ve olgunluğa getiren yetişkin bireyler yaşamlarının bu aşamasında fiziksel ve ruhsal anlamda farklı değişimleri yaşamaya başlarlar. Bu süreçler çoğunlukla ‘gerileme’ olarak algılansa da, burada söz edilmesi gereken esas konu işlevselliktir.

Devamı için tıklayın.

6b1f3b55-7fcb-4875-9a50-aec1d25ec077.jpg

Bireysel çalışmalarımızın yanı sıra kitlesel çalışmalar yapmayı, bilgiyi paylaşarak dönüşümün bir parçası olmayı önemsiyoruz. Bireyin üretkenliğinin ve fark yaratabilmesinin anahtarının, “önce kendi kapılarını açabilmeleri, kendilerini güçlendirmeleri” olduğuna inanıyoruz.

Devamı için tıklayın.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page