top of page
e1705b9c-732c-4e1c-a31f-1dec2e5fd4a1.jpg

Yaratıcılık,  spontanite ve oyunsallığı temel alan yöntemler ile, çocukların çeşitli konularda becerilerinin desteklenmesi, kendilerine dair keşifler yapmaları ve güçlenmeleri amacıyla oluşturduğumuz atölye başlıkları için tıklayın.

a89e086a-b353-49bc-94f9-79af8941281e.jpg

Biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden pek çok değişimin bir arada olduğu bu dönemde, ergenlik dönemindeki bireyin; grup dinamiğinin iyileştirici gücü ve yaratıcılığın ışığında, bu değişimlere uyumunu arttırması, kendini keşfetmesi, iç görü ve farkındalık kazanması amacıyla oluşturduğumuz atölye başlıkları için tıklayın.

0c247339-fc30-45f7-ab17-cc149d7e0bca.jpg

Anne, baba ve bakım verenlerin hem kendilerinin hem de çocuklarının duygu ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra kendileri ve çocuk ile kurdukları ilişkiye dair farkındalık kazanacakları dönüştürücü deneyimler yaşamaları amacıyla oluşturduğumuz atölye başlıkları için tıklayın.

bcfb89f6-50a0-41aa-b967-0bb1ccb7a528.jpg

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikiyatri, Sosyal Hizmetler, Felsefe, Sosyoloji, Öğretmenlik gibi bölümlerden mezun ya da aynı bölümlerde öğrenci olan kişiler için uzmanlıklarını desteklemek ve mesleki alet çantalarını zengileştirmek hedefiyle oluşturduğumuz interaktif ve deneyimsel metodolojiyi temel alan atölye başlıkları için tıklayın.

b869ebc8-05cc-4842-81e6-556e21ecb357.jpg

Meslekten veya hayattaki rollerden bağımsız olarak, bireysel farkındalık ve iç görü kazanmak isteyen bireyler için hazırladığımız kişinin bireysel deneyimine dayalı ve grup dinamiğinin iyileştirici gücüne odaklanan farklı temalardaki atölye başlıkları için tıklayın.

7e5bd9f6-5f00-4afc-b251-9c196838dee5.jpg

Bireyin üretkenliğinin ve fark yaratabilmesinin anahtarının, “önce kendi kapılarını açabilmeleri, kendilerini güçlendirmeleri” olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarının “iyi oluşlarını” önemseyen ve ‘’verimliliklerini’’ arttırmayı amaçlayan kurumlar için hazırladığımız grup dinamiği ve deneyim odaklı  atölye başlıkları için tıklayın.

3 Oda

Eğitim-Danışmanlık-Atölye

bottom of page